Методична робота

Методична робота спрямована на підвищення професійної кваліфікації і загальної культури педагогічних кадрів, здійснюється на основі вивчення складу педагогів та вихованців, результативності навчально-виховного процесу.

Методична робота в БДЮТ спрямована на вирішення таких завдань:

- удосконалення навчально-виховної та культмасової роботи;

- підвищення професійного рівня педагогів;

-  прогнозування, планування та організація роботи з удосконалення рівня професійної компетентності педагогів;

- впровадження в навчально-виховний процес сучасних досягнень педагогічної науки;

- реалізацію комплексної національно орієнтованої системи виховання, засад родинного виховання;

- надання методичної допомоги керівникам гуртків у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, в підготовці до атестації;

-  оперативне вивчення та обговорення нормативних актів, документів із проблем позашкільної освіти;

- ознайомлення педагогів із досягненнями педагогічної науки і педагогічного досвіду з основних напрямків розвитку позашкільної освіти;

- здійснення заходів щодо узагальнення і впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду.

Ці завдання вирішуються в ході підготовки та проведення засідань педагогічної ради, роботи методичного об'єднання керівників гуртків, творчих груп.

Реалізація проблеми, над якою працює колектив БДЮТ в навчальному році «Виховання національної самосвідомості та творчої особистості підлітків у позашкільному навчально-виховному закладі», передбачає глибоке вивчення й аналіз рівня професійної підготовки педагогів, їх творчих можливостей методом анкетування, тестування, співбесіди, опитування.

Методична робота будується за такими напрямками:

- організаційно-методична робота

- інструктивно-методична робота

- вивчення й узагальнення досвіду роботи педагогів

- внутрішній контроль за навчально-виховною діяльністю

- управлінські рішення

- організаційно-масова робота.