Методичне об'єднання

Методичне об’єднання керівників гуртків нараховує 26 педагогів. Завданням навчально-виховної роботи методичного об’єднання керівників гуртків було і надалі залишатиметься спрямованість на підвищення рівня вихованості, загальної культури дітей, поєднання загальнолюдського, національного та християнського підходу до формування особистості, вміння реалізувати свої здібності, представити таланти. Виховна робота керівників гуртків покликана забезпечити стабільний процес формування й прийняття учнями гуманістичних цінностей та зразків громадянської поведінки. Саме в позашкільному навчальному закладі відбувається національно-патріотичне, духовне, моральне становлення особистості, формування творчого мислення, відповідальності. Тому пріоритетними у роботі є:

·  Створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб підлітків у здобутті додаткових знань, умінь, навичок за інтересами, організації дозвілля

·     Виявлення і підтримки юних талантів і обдаровань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва

·     Створення банку даних обдарованих дітей шкіл міста

·  Виховання та формування у дітей поваги до батьків, культурно-національних цінностей України, до державного устрою, бережливе ставлення до навколишнього середовища, історичного минулого країни

·     Піклування про фізичне здоров’я та психологічний стан дітей

·     Виховання працелюбності, почуттів доброти, милосердя, шанобливого ставлення до Вітчизни, рідної мови

·     Вивчення та узагальнення досвіду роботи кращих керівників гуртків закладу

·     Вивчення характеру, інтересів дитини, максимальне зближення сім’ї та роботи БДЮТ на основі партнерства та співробітництва

·     Виховання поваги до законів, основних прав та свобод людини.