Навчально-виховний процес

Структура позашкільного навчально-виховного закладу:

- початковий рівень – гуртки та творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;
- основний рівень – гуртки та творчі об'єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;
- вищий рівень – гуртки та творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.

 

Будинок дитячої та юнацької творчості є осередком позашкільної освіти Берегова. Робота закладу будується на засадах співпраці з різними установами та школами міста. Завдяки тісному співробітництву та співдружності з ними  діяльність Будинку дитячої та юнацької творчості стає ще більш ефективною та дієвою.